לפרטים והזמנות
058-6553676 

מונה כניסות : 1535525


תנאים כלליים:

דמי ביטול:
על ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה. ביטול הזמנה/העסקה יבוצע לאחר קבלת הודעה בכתב למשרדנו, והוא כרוך בדמי ביטול, שיחולו לפי הפירוט הבא:  
א. בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן : (תיקון מס' 26 לחוק)
רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, ובלבד שהביטול יעשה לפחות 7 ימי עבודה קודם למועד בו אמור השירות להינתן ובכתב. בהתאם לקבוע בחוק בביטול ההזמנה "יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או של 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מביניהם".
 
דמי ביטול בטיסות סדירות ו חבילות  בטיסות סדירות ליוצאים מת"א שלא חל עליהם חוק הגנת הצרכן הינם כדלקמן:
על פי דמי הביטול של חברת התעופה אל על ותוספת של 50$ דמי ביטול לנוסע.
NO SHOW – דמי ביטול מלאים 100%.
כירטוס טיסות וחבילות אל על מרגע אישור ההזמנה
 
ביטול בתי מלון בחו"ל
דמי ביטול בגין ביטול הזמנה במלונות בחו"ל יעשה על פי מדיניות הביטול של המלון.
  
דמי ביטול בטיסות שכר, חבילות נופש  וטוס וסע בטיסות שכר ליוצאים מת"א הינם כדלקמן:
עד   22 יום לפני היציאה יגבו דמי טיפול בסך של 75$ לאדם.
מ – 21 עד 15 ימי עבודה ממועד היציאה 20% מערך ההזמנה.
מ – 14 עד 8 ימי עבודה ממועד היציאה 50% מערך ההזמנה.
מ – 7 עד 4 ימי עבודה ממועד היציאה 80% מערך ההזמנה.
מ – 3 ימי עבודה ממועד היציאה 100% מערך ההזמנה.
NO SHOW – דמי ביטול מלאים 100%.

דני פולנד ו/או משרד פולין למטייל בישראל תהא רשאית לחלט ולקזז סכומים המגיעים לה בגין דמי ביטול מכל תשלום בגין הזמנת טיול ו / או נופש או טיסת שכר אותו קיבלה מאת הנוסע ע"ח ההזמנה. אם הסכום שהתקבל מהנוסע נמוך מסך דמי הביטול הנדרשים, חובה על הנוסע להשלים את ההפרש.
 
ביטול שירותי קרקע - העברות , סיורים ונסיעות
עד   6 יום לפני היציאה יגבו דמי טיפול בסך של 15$ לאדם.
מ – 5 ימי עבודה ממועד היציאה 100% מערך ההזמנה.
NO SHOW – דמי ביטול מלאים 100%.
על כרטיסי רכבת וכרטיסי כניסה לאתרים שנקנו עבור הלקוח -   דמי ביטול מלאים 100%.מלונות


1.
פרטי המלון המבוקש הינם בגדר בקשה בלבד ודני פולנד ו/או משרד פולין למטייל בישראל  אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל אישורו הסופי של ספק השירותים בחו"ל. במידה ולא יתקבל אישור של המלון המוזמן יוצעו אלטרנטיבות שונות. מיד עם קבלת האישור תימסר לנוסע הודעה על כך. במידה ושונה המלון לאחר קבלת האישור יהיה רשאי הנוסע לבטל תוך 24 שעות הזמנתו ללא דמי ביטול.


2.
האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון הינה באחריות המלון ו/או ספקי השירותים בלבד. בנוסף לכך, דני פולנד ו/או משרד פולין למטייל בישראל אינה אחראית להפעלת מערכת מיזוג האוויר, גם אם צוין בתיאור המלון כי הוא מצויד במערכת מיזוג אוויר, אלא אם כן ידעה על כך מראש או היה עליה לדעת, או שדווחה על כך על ידי ספקי השירותים כי לא תפעל במהלך שהותו של המזמין בחו"ל. מובא לידיעתך, כי באתרים שונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה.לעיתים הפעלת המיזוג הינה מרכזית ולא ניתנת לשליטה יחידנית בכל חדר.


3.
במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע תדאג דני פולנד ו/או משרד פולין למטייל בישראל ישיר להעביר את הבקשה לספק השירות או למלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו היחודיים תבדוק דני פולנד ו/או משרד פולין למטייל בישראל מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה.


4.
דני פולנד ו/או משרד פולין למטייל בישראל אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות המטרד כאמור.


5.
בתי המלון מציעים לעיתים שירותים נוספים כגון סאונה, חדר כושר, טלוויזיה כולל סרטים בתשלום, שרות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, מסאג' וכדומה, הניתנים בחלקם תמורת תשלום. יש לברר במלון בטרם השימוש בכל מתקן האם השימוש במתקנים אלה כרוך בתשלום. דני פולנד ו/או משרד פולין למטייל בישראל  , תברר עבורו לפי בקשה מפורשת שלו מחיר או זמינות שירות נוסף כלשהו שהמלון מציע באותה עת, לפי היצע המשתנה מזמן לזמן לפי בחירת המלון ובהתאם לעונות השנה, אולם לא תהיה אחראית לאספקתו, למחירו ולזמינותו בפועל, אלא למסירת מידע נכון מהמלון למזמין התואם למידע שנמסר לה. צריכת שירותים נוספים מהמלון היא התקשרות בין המזמין ישירות עם המלון, ואינה חלק מעסקת הזמנה זו.


6.
שעת הכניסה לחדרים היא על פי רוב בשעה 15:00 והפינוי הוא בד"כ עד השעה 11:00 בלא תלות בשעות הטיסות. בהזמנת חדר לשלושה, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית לחדר זוגי, שהיא בד"כ ספה נפתחת או מיטה מתקפלת. ברוב בתי המלון בחדרים זוגיים ישנן מיטות נפרדות, אין אפשרות להבטיח מיטה כפולה, אף אם נתבקשה מראש.7.
חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. דני פולנד ו/או משרד פולין למטייל בישראל  לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה ללקוח מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי הלקוח.


8.
הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין ל דני פולנד ו/או משרד פולין למטייל בישראל  כל אחריות למצבים אלה.


9.
הגעה מאוחרת - במידה והנוסע מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00 יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה (במידה ולא תימסר הודעה מראש, לא תשא דני פולנד ו/או משרד פולין למטייל בישראל  באחריות כלשהי במידה ולא ישמר חדר עבור הנוסע). כמו כן, הנוסע יכול להודיע מראש בעצמו למלון שפרטיו רשומים בשובר שקיבל מ דני פולנד ו/או משרד פולין למטייל בישראל  . נוסע אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, ייקח על עצמו להודיע על כך ישירות למלון תוך לקיחת שם העובד/ת בקבלה, להם נמסר לגבי הגעה מאוחרת.10
שיבוץ החדרים - ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרותנו להבטיח מראש דרישת לקוח למיקום החדר, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת. קבלת החדרים במלון היא ע"פ המצאי הקיים ( RUN OF THE HOUSE ). במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין דני פולנד ו/או משרד פולין למטייל בישראל  יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת דני פולנד ו/או משרד פולין למטייל בישראל  להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו היחודיים, תבדוק דני פולנד ו/או משרד פולין למטייל בישראל  עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.11
כלכלה - כלכלה על בסיס BB -ארוחת בוקר קונטיננטאלית בלבד (אלא אם צוין אחרת בסעיף המחיר כולל). כלכלה על בסיס HB – פירושה ארוחת בוקר קונטיננטאלית וארוחה חמה נוספת (אלא אם צוין אחרת בסעיף המחיר כולל). כלכלה על בסיס FB- 3 ארוחות ביום (בוקר צהריים וערב). כלכלה על בסיס AI "הכול כלול"- כולל מנות ביניים ושתייה קלה. משתנה ממלון למלון. כלכלה על בסיס RO חדר בלבד, ללא ארוחות כלל.


12
העברות - העברת הנוסעים משדה התעופה למלון ובחזרה בחבילות בהן קיים שירות העברות, מתבצעת באמצעות מיני ואן/מיני-בוס מאסף, ועל כן תיתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף/הורדת נוסעים בבתי מלון שונים.


13
דירוג בתי מלון - דירוג בתי המלון בעולם כפי שנמסר לך הוא בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי ובהתאם לנהוג בכל מדינה ומשתנה בין מדינות. דרגת תיירות בסיסית- TC או C / דרגת תיירות טובה, 3 כוכבים או B או STC/ דרגה ראשונה-4 כוכבים או A אוFC / דה לוקס- 5 כוכבים או DLX VIEW SEA (פונה לים)- S.V / MOUNTAIN VIEW- M.W (פונה להר) / CLUB/HV VILLAGE- כפר נופש.

טואול - אתרים באינטרנט